About

Mình tên là Nam. Con Sửu từ Châu Âu đang sống tại Việt Nam. Nghề nghiệp chính – bố…